ИГРАТЬ НА ДЕНЬГИ

игри в казино

Възможно е междувременно да са настъпили последващи промени в Законодателството, които да са направили неактуални части от публикуваните статии.Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец.Откриването на банкова сметка в чужбина от местни физически лица се извършва свободно, като при превод на средства по сметката на стойност равна на или надвишаваща 100 000 лева пред банката - посредник се попълва статистическа форма по образец. Определение за местно лице За целите на Валутния закон местно лице (юридическо или физическо) е резидент на държава, където има център на икономически интереси на територията на държавата – т.е.Когато се ангажира за продължителен период от време с икономическа дейност на тази територия.Деклариране Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец.В декларацията се посочват данни за лицето - титуляр на сметката, данни за чуждестранното лице, при което е открита сметката и данни за сметката.Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните банкови сметки в чужбина в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна.Българска народна банка удостоверява декларирането на откриването на банкова сметки в чужбина с подпис и печат върху декларацията.Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им.Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите.При получаване на декларация БНБ извършва проверка дали местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок статистически отчети в БНБ за операциите си и вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, както и за преките си инвестиции в чужбина, ако е имал такова задължение.При неподадени отчети БНБ дава писмени указания за представянето им.Важно: Българските търговските банки изпълняват нареждания за преводи по банкови сметки в чужбина на юридически лица или еднолични търговци, само след удостоверяване декларирането пред БНБ на откриването на банковата сметка в чужбина.Декларирането се извършва еднократно и при всеки следващ превод се удостоверява пред обслужващата местна банка с вече заверената от БНБ декларация.Отчетност Местните юридически лица или еднолични търговци са длъжни да отчитат със статистически форми пред БНБ операциите и остатъците по откритите банкови сметки в чужбина чрез попълване на статистически форми всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие.Отчетите за четвъртото тримесечие на годината се представят на БНБ в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната.Отчетите могат да се подават в БНБ лично, чрез упълномощено лице, по факс, по пощата или по електронен път.При получаване на отчетите БНБ извършва проверка за тяхната пълнота и точност.Ако бъдат установени пропуски, БНБ дава указания за тяхното отстраняване.Откриване на банкови сметки в чужбина от местни физически лица Откриването на банкова сметка в чужбина от местни физически лица се извършва свободно, като при превод на средства по сметката на стойност равна на или надвишаваща 100 000 лева пред банката - посредник се попълва статистическа форма по образец.Местните физически лица отчитат чрез статистически форми пред БНБ ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година, вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, ако сумата от тези вземания или задължения, включително по откритите в чужбина банкови сметки, надвишава левовата равностойност на 50 000 лв. Контрол и проверка на информацията Органите на БНБ могат да упражняват контрол за спазване на изискванията за подаване на декларации и статистически отчети и да проверяват верността на информацията, събрана чрез тях.БНБ може да изисква от всяко местно и чуждестранно лице информация, която е от значение за платежния баланс и международната инвестиционна позиция на на страната.Всяко лице е длъжно да предостави на БНБ необходимата за статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция информация при спазване на изискванията за нейното съдържание.Събраната информация от подадените декларации и статистически отчети се използва от БНБ само за статистически цели.БНБ може да публикува и предоставя на други лица и институции само обобщени данни, които не позволяват идентификацията на лицата, предоставили статистическа информация.Санкции На юридическите лица и едноличните търговци, които извършат нарушение на сроковете и изискванията по Валутния закон за извършване на деклариране и статистическо отчитане пред БНБ на банковите им сметки в чужбина се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лева.

Играй всеки ден нови игри от категория Казино игри! И още много забавни игри за деца, игри за момичета, спортни игри, игри с карти, логически игри, игри в мрежа, игри с класация.Безплатни онлайн казино игри. Усетете атмосферата на играта в реално казино безплатно. Безплатните онлайн казино игри предлагат онлайн забавление за което не е нужно да плащате и цент.Играть в казино Азино777 просто. Многие задумываются о том, где найти стабильный дополнительный доход, поэтому попадаются на удочку всевозможных мошенников, а умные люди давно догадались, что хороший заработок можно.Всички Live казино игри. ползване на сайта и/или за участие в хазартни игри на.Пълно описание на онлайн казино ротативките в сайта на Efbet. Вижте какви игри са достъпни, техните характеристики и начин на игра. Ето как се стартираЕжедневно тысячи посетителей ищут онлайн казино, чтобы провести досуг в компании любимых азартных игр. На этой странице собраны лучшие игорные заведения 2018 года в русскоязычном интернете.Казино на живо с истински крупиета в УинБет представлява раздел, в който може да избирате измежду четири игри. Това са популярните казино игри Блекджек на живо, Рулетка на живо, Бакарат на.Можете да играете тези игри в нашето казино и спечели огромни парични награди чрез поставяне на минимални залози.Игровые автоматы Вулкан от лучшего онлайн казино. Официальный сайт онлайн казино Вулкан! Каждый игрок может испытать свою удачу в мире азарта на игровых автоматах и слотах Vulkan.Bwin предлага най-богатия избор залагания в света на над 90 вида спорт. Изберете Вашия любим залог и спечелете благодарение на познанията си в областта на спорта.Like the post Prologue, want to share your opinion, ask a question? Comment on the post! Evaluate the work of the author and influence rating Prologue. +0-

игри в казино